Nowości
Pościel Bawełniana R137-1A 160x200
Pościel Bawełniana R137-1A 160x200
69,00 zł
szt.
Reklamacja i zwroty

 

Przed chęcią wysłania towaru proszę o wcześniejszy telefon do firmy.

Adres wysyłek jest inny niż dane Firmy.

 

REKLAMACJA

 

1. Klient może wybrać złożeniem reklamacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można nadsyłać drogą mailową, faksem oraz drogą listowną na adres wskazany przez pracownika sklepu podając poniższe informacje:

Imię i Nazwisko
Dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Telefon kontaktowy
Adres mailowy
Numer faktury zakupu lub numer zamówienia
Przyczyna reklamacji

Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do producenta.

3. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby Sklepu. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów potwierdzających jej cenę. Zwrot środków pieniężnych gwarantowany jest do wysokości ceny usługi transportowej oferowanej przez Sklep.

 

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować bezpośrednio drogą listowną lub meilem na adres naszej siedziby. Przed wysyłką można skontaktować się ze sklepem internetowym w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na zamawiany produkt.

 

5. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

 

7. W przypadku zasadnego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

 

 

 

 REKLAMACJA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ – USZKODZENIE

 

1. Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem zaleca się dokładnie sprawdzić w obecności kuriera.

 

2. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym Sklep.

 

3. Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, zaleca się podpisać odbiór przesyłki i ocenić czy Towar nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z zamówieniem.

 

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, zaleca się w obecności kuriera spisanie protokołu szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody. Druk protokołu zawsze posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.

 

5. Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki.

 

6. Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

 

7. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Sklep.

 

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.

 

9. Reklamacje nieścisłe lub niekompletne lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

 

 

REKLAMACJA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ – BŁĘDNY ADRES DOSTAWY

 

1. Wszelkie reklamacje o błędny adres prosimy składać w terminie do 2 miesięcy od daty zakupu.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

 

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

d)  szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

e) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

 

4. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

 

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 12, Proszę nie odsyłać towaru za pobraniem. Będzie odmowa odbioru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl